แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

นโยบายการใช้คุกกี้
Cookies Policy

  1. คุกกี้คืออะไร คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น 
  1. ประโยชน์ของคุกกี้ คุกกี้จะบอกให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อที่สำนักงานจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น 
  1. การใช้งานคุกกี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติผู้ใช้บริการและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของผู้ใช้บริการในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์ จุดประสงค์ของสำนักงานในการใช้คุกกี้ คือ เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้เยี่ยมชม ประเภทของคุกกี้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้บริการ เช่น จำนวนผู้เข้าชมที่ใช้เว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน้าเว็บยอดนิยมในหมู่ผู้ใช้บริการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แม้ว่าคุกกี้เหล่านี้อาจรวบรวมที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ แต่ก็ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงผู้ใช้บริการโดยตรง ข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป หากไม่มีคุกกี้ประสิทธิภาพ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะไม่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์และฟังก์ชันการทำงานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีที่สุด หากผู้ใช้บริการไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะไม่นับการเยี่ยมชมของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพยายามปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คุกกี้เพื่อกลุ่มผู้ใช้ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น คุกกี้ช่วยในการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อผู้ใช้ การตั้งค่าภาษา และ/หรือภูมิภาคที่ผู้ใช้บริการอยู่ คุกกี้เหล่านี้ช่วยมอบคุณลักษณะที่เหมาะกับบุคคลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำต่อขนาดตัวอักษร แบบอักษรและส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บที่ผู้ใช้บริการสามารถปรับแต่งได้ หรือเพื่อให้บริการที่ขอ เช่น ดูวิดีโอ ใช้ฟังก์ชันการแชทหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์อื่นๆ คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภท คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภทคือคุกกี้ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อื่นใดหรืออยู่ระหว่างการจัดหมวดหมู่โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บริการควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้ 
  1. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตอย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากผู้ใช้บริการปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่นหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่ามีการวางคุกกี้ใดบ้างและวิธีการจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่ www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org

Cookies Policy

  1. What a cookie?  Cookie is a small text file that is downloaded to a computer device or user’s mobile device, which records information and settings the others such as saving language settings in the browser on the user’s device. The record status to access the website in present including collecting data about the history of visiting the website that the user enjoys the file format, the cookies does not harm the user’s device and the content in the cookies is retrieved or read by the website that created from the cookies only.
  2. Cookies Benefit. The cookies informs to the National Research Council of Thailand that which part website of the user visits the National Research Council of Thailand for So the office can provide experience be better the website and directly requirement of the user. In addition, the record setting of website by cookies that it can help the user to access website every time for your active except, the case that the cookies is deleted, which causes all settings to return to the default.
  3. How to use cookies. The National Research Council of Thailand use cookies for collect statistics and record data of the user about determine appearance of the user service. The purpose of using cookies is improve the user of website to visitor. The types of the National Research Council of Thailand is include the following, Essential Cookies: this cookies is essential of website, it makes the user access data and can apply of the National Research Council of Thailand for parts of website.  This cookies is stored and deleted after the user website for efficiency it. This cookies use collect effective of website the National Research Council of Thailand such as the number of visitors using and top webpage of the user service. Even these cookies may collect IP address of using on system but not collect data to specify direct user’s for improve website and the other user’s experience. If cookies inefficiency, the National Research Council of Thailand cannot improve website and functions for provide users with the best browsing experience. If the user does not allow using of these cookies.  The National Research Council of Thailand not count visitor of website. It is negatively affect to trying to improve website. These cookies will help to measure performance by executing the number of visitors / characteristics of group. These data is analyses behavior of user and bring the result to improve website of the National Research Council of Thailand for respond requirement and be better. However, the information obtained and processed does not identify the name or identity of the user of the service. Moreover not keep specific information such as Name, E-mail and using statistical information only. This cookies allow website of university remember setting of user such as username / setting language and/or regions. This cookies provide appropriate personalize and efficiency. These cookies can remember changes that you make font size, font format of webpage that the user adjustment such as watching VDO , chat function and comment box chat. These cookies do not follow the browsing activity of users on other websites. Unclassified cookies is cookies not belong any other category or the classification. The type of cookies is manage third person such as functional characteristics (video, map , function media). The other service such as the service of visitor website. These cookies is analyses / performance or adjust content of the target. The user needs study policy cookies and privacy policy of third party for understand how to method third party take data using it
  4. How to disable cookies The user can disable cookies by setting your browser and setting privacy for hold the collecting data in the future. However, some service on website of  National Research Council of Thailand need a cookies. If the user disable cookies, it makes the user is activated some or function not unpleasantness. If you require additional study cookies including how to lay, manage and deleted cookies. Please go to www.allaboutcookies.org  หรือ www.aboutcookies.org