แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

FAQs

หน้าหลัก /

FAQs

FAQs

Most frequent questions and answers
 • ผ่านระบบ Smart Bill payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด บนแพลตฟอร์ม TU NEXT
  –  ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังจากชำระเงินสำเร็จในระบบ
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ.
  เลขที่บัญชี 986-608069-2
  สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  –  ผู้เรียนแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ
  –  ระบบจะทำการแจ้งยืนยันการชำระเงินไปที่ E-mail ของท่าน ภายใน 1 วันทำการ จึงจะสามารถเข้าเรียนได้

สอบถามข้อมูลทั่วไป
โทร 0-2613-3820 – 3 ต่อ 0 หรือ 100
โทร 093-7568318 คุณนุชนาถ

สอบถามการให้บริการแพลตฟอร์ม และการจัดทำหลักสูตร TU NEXT
โทร 085-065-8743 คุณชญานันท์

 1.  Add line สถาบัน Line Offcial ID : @tunext 
 2. แคปภาพหน้าจอที่พบเจอปัญหา พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ ส่งมาที่ Line สถาบัน

ส่งข้อมูลการออกใบเสร็จไปที่ E-mail : finance.tunext@gmail.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. แจ้งชื่อ – นามสกุล
 2. ชื่อหลักสูตรอบรม
 3. ยอดการชำระเงิน วันที่ชำระเงิน หรือแนบสลิปการชำระเงิน
 4. รายละเอียดที่อยู่การออกใบเสร็จรับเงิน
 5. ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์