แบบเรียนออนไลน์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ระบบจะ download file ให้อัตโนมัติ
ในกรณีที่ไม่มีการ download เกิดขึ้น สามารถคลิกปุ่มเพื่อ download file ได้
Download Excel
ครั้งที่วันที่เข้าเรียนวันที่สิ้นสุดบทเรียนดาวน์โหลด ประกาศนียบัตรย้อนหลัง